Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/01907

Lovgivning

  • 348
  • Generisk

Forbrugerombudsmanden anså et morarentevilkår for urimeligt

Et realkreditinstitut opkrævede 1,5 % i morarente pr. påbegyndt måned ved forsinket betaling af en terminsydelse. Forbrugerombudsmanden anså vilkåret for urimeligt, og efter forhandling med Forbrugerombudsmanden ændrede realkreditinstituttet sit vilkår.