Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01004

Lovgivning

  • 1

Forlig om tilbagebetaling af godt 11 mio. kr. til kunder for forhøjet kortafgift

Et firma havde to gange forhøjet kortafgiften til modtagelse af tv-kanaler hos kunder, der allerede havde forudbetalt deres kortafgift. Forbrugerombudsmanden fandt, at firmaet ensidigt havde ændret de aftaler, det allerede havde indgået med disse kunder, og at opkrævningerne derfor var uden aftalemæssigt grundlag.

Sagen vedrørte et firmas stigninger på selskabets kortafgift i 2006. Selskabet distribuerer bl.a. via satellit tv-kanaler til forbrugere. Kortet er nødvendigt for, at forbrugerne kan modtage tv-kanalerne, og afgiften for kortet betales udover selve abonnementsprisen. Der er tale om en løbende afgift, der bl.a. dækker de omkostninger, som firmaet har til tv-distribution og programmering af satellitsystemer.

Forbrugerombudsmanden blev på baggrund af en borgerhenvendelse opmærksom på, at firmaet i 2006 to gange havde forhøjet kortafgiften, og i begge tilfælde var stigningerne også blevet opkrævet hos kunder, der allerede havde forudbetalt deres kortafgift for en periode. Det betød, at disse kunder fik en ekstraregning for den samme periode som følge af firmaets beslutning om at hæve kortafgiften.

Forbrugerombudsmanden fandt, at firmaet med denne fremgangsmåde ensidigt havde ændret de aftaler, det allerede havde indgået med en række af deres kunder, og således havde foretaget ekstraopkrævninger uden aftalemæssigt grundlag. Forbrugerombudsmanden meddelte firmaet, at denne fremgangsmåde fandtes at være i strid med markedsføringsloven, samt at de pågældende kunder efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ville kunne kræve, at firmaet tilbagebetalte de uretmæssigt opkrævede beløb.

Firmaet valgte herefter at tilbagebetale de opkrævede beløb.