Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
(2002-572/5-49)

Lovgivning

  • 1

Koncertbilletter. Manglende oplysning/information om den koncertansvarlige

Koncertbilletter var i strid med god markedsføringsskik, da de ikke oplyste om navnet på koncertarrangøren.

I sommeren 2002 blev en koncert aflyst. De mennesker, der havde købt billetter, henvendte sig til billetbureauet, der havde solgt billetterne. Billetbureauet afviste at refundere billetterne og henviste til koncertarrangøren. Koncertarrangøren, der var i betalingsstandsning, ville imidlertid ikke refundere billetterne og tilbød i stedet billetter til en anden koncert.   

Forbrugerklagenævnet fik i denne anledning en del klager fra forbrugere med påstand om, at det er billetbureauer, som har udstedt billetterne, der skal refundere billetterne.   

Forbrugerklagenævnet slog i sine afgørelser i disse sager fast, at forbrugere, som har købt billetter til koncerten, ikke kan kræve at få pengene tilbage fra billetbureauet, der alene formidler og distribuerer billetter. I afgørelsen bemærkede nævnet, at det var et problem, at billetterne ikke angiver, hvem der er koncertarrangør. Læs klagenævnets afgørelse

I anledning af Forbrugerklagenævnets afgørelse tog Forbrugerombudsmanden sagen op i lyset af markedsføringslovens bestemmelser.   

Forbrugerombudsmanden skrev til billetbureauet samt til flere andre lignende bureauer og orienterede om, at det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det af koncertbilletter, teaterbilletter, biografbilletter, billetter til sportsbegivenheder og andre lignende arrangementer klart skal fremgå, hvem der er arrangør. Der må således på billetten gives tydelig information om arrangørens navn, fysiske adresse og telefonnummer. Køber af billetter skal vide, hvem der er ansvarlig for afviklingen af et arrangement, således at køber ved, hvortil eventuelle reklamationer skal rettes.   

Forbrugerombudsmandens oplyste endvidere, at det er hans opfattelse, at en virksomhed, der baserer sin forretning på forudbetalinger, bør sikre, at risikoen for, at forbrugerne mister pengene, mindskes mest muligt. Denne holdning deler Forbrugerombudsmanden med sine nordiske kollegaer.