Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/06354

Lovgivning

  • 102 106

Trafikselskab ændrede procedure for købte klippekort

Et trafikselskab besluttede, at det ikke længere skulle være muligt at benytte klippekort i Vestsjælland fra den 1. oktober 2011, og at det samtidig kun ville være muligt for forbrugere at få refunderet ubrugte klip til købsprisen.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at når en forbruger køber et klippekort, indgås en bindende aftale. Dette indebærer, at den erhvervsdrivende som udgangspunkt har pligt til at levere den købte transportydelse, indtil kravet på at modtage ydelsen forældes efter forældelsesloven. Den erhvervsdrivende kan ikke på egen hånd beslutte at frigøre sig fra denne pligt, uden at aftalen som udgangspunkt misligholdes.

På et møde mellem Forbrugerombudsmanden og trafikselskabet blev det aftalt, at det skulle være muligt at bruge ubenyttede klip i en længere fastsat periode, eller at få refunderet et beløb for hvert klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster i det nye system på refunderingstidspunktet.

I forlængelse af mødet afgav trafikselskabet tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om følgende:

  1. At drage omsorg for, at klippekort kan benyttes i busserne i en periode på 12 måneder fra afgivelsen af nærværende tilsagn.
  2. At gøre det muligt for ihændehaveren af et allerede købt, men ikke forældet klippekort, at få udbetalt et beløb for hvert ubenyttet klip, som svarer til den pris, som samme rejse koster med rejsekortet på refunderingstidspunktet. Denne mulighed skal gælde i 3 år fra købsdatoen.