Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1990-262/5-11

Lovgivning

  • 15

Manglende fremsendelse af giroindbetalingskort. Rykkergebyrer

En kortere forsinkelse med betaling kunne ikke udløse misligholdelsesbeføjelser i form af rykkergebyrer, når kunden ikke havde modtaget de giroindbetalingskort, der skulle anvendes ved betaling.

En forbruger havde gennem længere tid lejet et fjernsyn. Da hun ønskede et bedre fjernsyn, blev der oprettet en ny lejekontrakt. Udlejeren oplyste, at man ville fremsende giroindbetalingskort til brug for betalingen af den ny leje, og forbugeren afleverede de gamle girokort.

Da den første måneds leje forfaldt havde forbrugeren ikke modtaget de nye girokort. Nogen tid efter modtog hun en rykkerskrivelse vedrørende betalingen af lejen med tillæg af et rykkergebyr. Forbrugeren betalte lejen, men trods hendes forklaringer fastholdt udlejeren kravet på rykkergebyret. Herefter modtog forbrugeren løbende rykkerskrivelser med tillæg af gebyr for betaling af rykkergebyret.

Forelagt sagen udtalte Forbrugerombudsmanden, at i et tilfælde som det foreliggende hvor udlejer ikke har opfyldt sin del af aftalen, kan en kunde ikke forventes at være bekendt med udlejerens gironummer, ligesom kunden kan være i vildrede med hensyn til, hvor og hvordan der i øvrigt kan betales med frigørende virkning. Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at en kortere forsinkelse med betalingen ikke burde udløse misligholdelsesbeføjelser i form af rykkergebyr, hvis kunden ikke har modtaget de giroindbetalingskort, der skal anvendes ved betaling. Forbrugerombudsmanden bemærkede endvidere, at fremsendelse af rykkerskrivelser med tillæg af rykkergebyr ikke bør tage et sådant omfang, at skrivelserne savner mening.

Udlejeren meddelte herefter, at man frafaldt kravet på rykkergebyrerne, der efterhånden var løbet op til 325 kr. (FO 90-262-11)

Juridisk Årbog 1991, side 47