Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/01579

Lovgivning

  • 9 16
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Forbrugerombudsmandens kampagne i 2007 om fortrydelsesret

Som opfølgning på Forbrugerombudsmandens kampagne i 2007 indgav Forbrugerombudsmanden politianmeldelse mod en virksomhed for overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 11, stk. 1, nr. 1, idet virksomheden ikke oplyste korrekt om omfanget af fortrydelsesretten, selv om virksomheden ved e-mail af 28. marts 2007 var blevet gjort opmærksom på forholdet.

Som udgangspunkt har en forbruger 14 dages fortrydelsesret, når han/hun handler på internettet. Ukorrekte oplysninger om denne mulighed er strafbart og koster nu en erhvervsdrivende en bøde.
I sagen, der blev behandlet ved Retten i Randers i december 2008, var der tale om en erhvervsdrivende, der solgte forskellige uld- og mohair-produkter samt opskriftsbøger via internettet. Bøger var imidlertid undtaget fortrydelsesretten.

Retten fandt, at forholdet skulle straffes med en bøde på 1.000 kr.

Forbrugerombudsmanden tog dommen til efterretning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at dommen ikke skal tages som udtryk for bødeniveauet i denne type sager, idet der forelå helt særlige forhold vedrørende bevisvurderingen.

Andre sager vedrørende overtrædelse af forbrugeraftalelovens § 29, stk. 1, nr. 1 har foreløbigt resulteret i bøder i størrelsesordenen fra 25.000 til 35.000 kr.