Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/07642

Lovgivning

  • 25 26
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Udgiver af et blad kunne ikke fastholde et abonnement i yderligere et halvt år.

En forbruger kan opsige sit abonnement efter 5 måneder med en måneds varsel.

En forbruger havde tegnet abonnement på et blad for et halvt år. Da perioden var udløbet, modtog abonnenten et nyt blad og et girokort for levering af blade for det næste halve år.

Abonnenten henvendte sig til udgiver, idet denne ikke ønskede at modtage flere blade. Udgiver af bladet svarede, at abonnementet var løbende for en ny periode på 6 måneder, og at der derfor skulle betales for den ny periode. 

Abonnenten rettede herefter henvendelse til Forbrugerombudsmanden, der i anledning af sagen bad udgiver om en redegørelse i lyset af forbrugeraftalens § 25. Efter denne bestemmelse kan en forbruger frit opsige en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser med en måneds varsel, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse, uden at den erhvervsdrivende opkræver gebyrer eller modregner rabatter hos forbrugeren.

Udgiver meddelte Forbrugerombudsmanden, at der var sket en beklagelig fejl i forbindelse med opsigelsen af bladet, og at udgiver ville rette fejlen over for forbrugeren.

Læs forbrugeraftaleloven på https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160666