Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/05752

Lovgivning

  • 6

Elektronikbutik ændrede markedsføringsmetode

Efter markedsføringsloven skal en forbruger nemt og omkostningsfrit kunne afmelde et nyhedsbrev. Forbrugerombudsmanden udtalte, at fratagelse af allerede erhvervede rettigheder må betragtes som ”betaling”, hvilket en forbruger ikke kan afkræves, hvis et nyhedsbrev afmeldes.

En elektronikbutik tilbød sine medlemmer at melde sig gratis ind i butikkens kundeklub på internettet. Valgte kunden at blive medlem, ville den pågældende bl.a. modtage et nyhedsbrev og få forlænget sin garantiperiode på indkøbte varer med 6 måneder. Ønskede kunden imidlertid ikke længere at modtage nyhedsbrevet og derfor afmelde det, blev medlemsprofilen automatisk slettet helt, og den ekstra garantiperiode faldt bort.

Forbrugerombudsmanden skrev til butikken, at man som forbruger opnår en væsentlig retsposition ved at få forlænget en garantiperiode med seks måneder på indkøbte produkter. Hvis man skal tilbagelevere denne belønning, fordi man afmelder nyhedsbrevet, må det betragtes som en ”betaling”. Dette er i strid med markedsføringslovens regler, hvoraf følger, at man som forbruger let og omkostningsfrit skal kunne afmelde et nyhedsbrev.

På baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse ændrede butikken sit markedsføringskoncept til, at klubmedlemmerne klart og tydeligt blev oplyst om, at såfremt de gav deres samtykke til at modtage virksomhedens nyhedsbrev, ville de få forlænget deres garantiperiode med 6 dage for hver påbegyndt måned, de var tilmeldt nyhedsbrevet. Blev nyhedsbrevet afmeldt fx dagen efter, at et samtykke var givet, var forbrugeren under alle omstændigheder sikret 6 dages ekstra garanti.