Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/04693

Lovgivning

  • 12a

Vilkår om elektronisk kommunikation

Det var forbrugerombudsmandens opfattelse, at et vilkår om, at al kommunikation skal foregå elektronisk, skal oplyses i reklamer, der kan betegnes som en købsopfordring, jf. markedsføringslovens § 12 a.

En erhvervsdrivende rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden og oplyste, at den erhvervsdrivende i fremtiden kun ville kommunikere med nye kunder pr. mail. Den erhvervsdrivende ønskede oplyst, om dette vilkår skulle fremgå af alt markedsføringsmateriale, eller om det var tilstrækkeligt, at det fremgik af vilkårene. Det ville også blive oplyst, når kunderne henvendte sig på salgsstederne, ved telefonisk henvendelse og på hjemmesiden.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det var hans opfattelse, at det skal være aftalt, hvis al kommunikation skal foregå elektronisk, da der er en del mennesker, som ikke har adgang til at anvende e-mail. For dem kan dette vilkår være af væsentlig betydning for deres beslutning om at indgå en aftale. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at vilkåret alene fremgår af aftalevilkårene.

Det fremgår endvidere af markedsføringslovens § 12 a, stk. 1, nr. 3, at ved købsopfordringer rettet til forbrugere skal der gives oplysning om ”forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen.”

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det endnu ikke er sædvanligt i branchen, at al kommunikation foregår via mail. På den baggrund var det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det følger af markedsføringslovens § 12 a, stk. 1, nr. 3, at det skal oplyses i forbindelse med en købsopfordring, hvis det er et vilkår for aftalen, at al kommunikation vil foregå via elektronisk post.

Hvis der var tale om en købsopfordring i et medie med begrænsninger i rum og tid, skal denne oplysning dog næppe medtages i reklamen, men den erhvervsdrivende må gøre oplysningen tilgængelig for forbrugeren på anden vis.