Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/06266

Lovgivning

  • Generisk

Rykkergebyrer og rentelovens § 9 b

Forbrugerombudsmanden meddelte en erhvervsdrivende, at rentelovens loft på 100 kr. for rykkergebyrer er et absolut loft, som ikke kan overskrides ved pålæg af faktureringsgebyrer el.lign.