Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/09634

Lovgivning

  • Generisk

Kreditors opkrævning af inkassoomkostninger og -gebyr fandtes ikke i strid med rentelovens §§ 9 a og 9 b

En kreditors opkrævning af inkassoomkostninger og -gebyr for arbejde udført efter det skyldige beløb var trukket på debitors konto, men før beløbet var modtaget hos kreditor, fandtes ikke i strid med rentelovens §§ 9 a og 9 b.