Afgørelse

Sagsnummer
22/11603

Lovgivning

  • Aftaleloven
  • Inkassoloven
  • Betalingsloven - gældende
  • § 82

Inkassoselskab hævede penge fra skyldner uden gyldigt samtykke

En inkassovirksomhed oprettede en betalingsaftale og hævede penge fra en skyldners konto uden et gyldigt samtykke fra skyldneren. Forbrugerombudsmanden vurderede, at inkassovirksomheden havde handlet i strid med god inkassoskik, jf. inkassolovens § 9, jf. betalingslovens § 82, stk. 1, smh. med aftalelovens § 6, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en skyldner over en inkassovirksomhed. Skyldneren oplyste, at han i forbindelse med inkassovirksomhedens inddrivelse af gæld havde modtaget et tilbud om at indgå et frivilligt forlig. Det frivillige forlig inkluderede et samtykke til, at inkassovirksomheden måtte oprette en betalingsserviceaftale.

Skyldneren ændrede rentesatsen i forligstilbuddet til 0 %, således at skyldnerens gæld ikke blev forrentet, hvis han i øvrigt overholdt forligsaftalen. Skyldneren underskrev aftalen og sendte den tilbage til inkassovirksomheden.

Inkassovirksomheden svarede skyldneren, at de ikke kunne acceptere ændringerne af forligstilbuddet, men at virksomheden havde oprettet en betalingsaftale på baggrund af forligstilbuddet.

Skyldneren oplyste, at han ikke så svaret fra inkassovirksomheden, og han havde derfor antaget, at forliget var accepteret med skyldnerens ændringer.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at skyldnerens svar til inkassovirksomheden var et afslag på forligstilbuddet og et nyt tilbud om et frivilligt forlig med en rente på 0 %, jf. aftalelovens § 6, stk. 1. Da inkassovirksomheden afviste ændringerne, havde inkassovirksomheden dermed også afvist skyldnerens forligstilbud, og parterne havde derfor ikke indgået en aftale.

Det var endvidere Forbrugerombudsmandens vurdering, at inkassovirksomhedens oprettelse af en betalingsaftale og de efterfølgende opkrævninger blev gennemført uden skyldnerens samtykke. Betalingsaftalen og de efterfølgende opkrævninger, som inkassovirksomheden gennemførte fra skyldnerens konto var derfor uautoriserede, jf. betalingslovens § 82, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at inkassovirksomheden havde handlet i strid med god inkassoskik, da inkassovirksomheden i forbindelse med inddrivelsen af gæld havde taget skyldnerens uoverensstemmende accept som en accept af inkassovirksomhedens forligstilbud og oprettet en betalingsaftale og efterfølgende gennemført betalinger fra skyldnerens konto uden skyldnerens samtykke, jf. inkassolovens § 9, jf. aftalelovens § 6, stk. 1, og betalingslovens § 82, stk. 1.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse oplyste inkassovirksomheden, at virksomheden anerkendte, at betalingsaftalen var oprettet var i strid med aftalelovens § 6, stk. 1, og betalingslovens § 82, stk. 1.

Inkassovirksomheden indgik efterfølgende en aftale med skyldneren, således at skyldneren blev stillet på samme måde, som hvis inkassovirksomheden havde accepteret det indsendte forlig med 0 % i renter.