Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1994-222/5- 95

Lovgivning

  • 1

"Den sorte Mand" - Inkassovirksomhed

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at anvendelse af markedsføringskonceptet "Den sorte Mand" indebar en grov overtrædelse af kravet om overholdelse af god markedsføringsskik som fastsat i markedsføringslovens § 1.