Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1991-4041-15

Lovgivning

  • 1

Urigtig oplysning om debitors retsstilling

Forbrugerombudsmanden udtalte, at han fandt det i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at det i rykkerskrivelsen var tilkendegivet, at forliget ville blive sendt i fogedretten, til trods for at et mundtligt indgået forlig ikke kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i fogedretten.