Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1999-203/5-269

Lovgivning

  • 1
  • 3

Forsikringsselskab manglede hjemmel til at opkræve gebyr

Forbrugerombudsmanden har givet udtryk for, at opkrævning af et gebyr skal have klar hjemmel i aftalen for, at den kan betragtes som kontraktmæssig. Dette gælder i særlig grad ved indgåelse af forsikringsaftaler, som kan indebære meget komplicerede og svært overskuelige vilkår for den enkelte forbruger.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse vedrørende et forsikringsselskabs gebyropkrævning. Henvendelsen udsprang af en konkret sag, der var blevet afgjort af Ankenævnet for Forsikring.

Forbrugeren havde indbragt sagen for Ankenævnet for Forsikring, fordi forsikringsselskabet opkrævede et gebyr på 5 kr. i forbindelse med præmieopkrævningen uanset der ikke i forsikringsbetingelserne var hjemmel til opkrævning af et sådant gebyr.

Forsikringsselskabet udtalte under ankenævnets behandling af sagen, at det var selskabets principielle opfattelse, at gebyropkrævningen kunne finde sted, uanset om der er hjemmel eller ej. Denne opfattelse støttedes på gældsbrevslovens § 3.

Ankenævnet for Forsikring fandt ikke, at der i den konkrete forsikringsaftale var hjemmel til opkrævning af gebyret på 5 kr. Nævnet udtalte på den baggrund, at forsikringsselskabet ikke var berettiget til at opkræve gebyret. Forsikringsselskabet efterlevede ikke ankenævnets afgørelse.

Derfor rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til selskabet, og gav udtryk for, at opkrævning af et gebyr skal have klar hjemmel i aftalen for, at den kan betragtes som kontraktsmæssig. Dette gælder i særlig grad ved indgåelse af forsikringsaftaler, som kan indebære meget komplicerede og svært overskuelige vilkår for den enkelte forbruger.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det skal fremgå eksplicit af forsikringsbetingelserne, at der er adgang til opkrævning af et gebyr.

Foretages der opkrævning af gebyrer uden en sådan hjemmel, vil opkrævningen være i strid med markedsføringslovens § 1 og § 2, stk. 1 [nu § 3, stk. 1].

Forbrugerombudsmanden anmodede forsikringsselskabet om at afgive et tilsagn efter markedsføringslovens § 16 [nu § 23] om: at afstå fra at opkræve gebyrer, der ikke har hjemmel i de forsikringsbetingelser, selskabet anvender over for forbrugere.

Forsikringsselskabet underskrev tilsagnet, hvorefter Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen. (1999-203/5-269)