Afgørelse

Sagsnummer
18/07479

Lovgivning

  • 4
  • § 81

Forbudt at opkræve gebyr for betaling med kontanter

Det er i strid med god skik, hvis en forretning lægger et gebyr oveni i prisen, når en forbruger ønsker at betale med kontanter, allerede fordi kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om virksomheden måtte opkræve et gebyr for at modtage betaling med kontanter. Virksomheden ønskede at opkræve et gebyr for at nedsætte omkostninger og sikkerhedsrisici forbundet med at modtage betaling med kontanter.

Det fremgår af en rapport fra Betalingsrådet fra 2016 om kontanters rolle i samfundet, at kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ville opkrævning af et gebyr for betaling med kontanter betyde, at forbrugerne reelt skal betale mere for det, de køber, når de vælger at betale med kontanter og derfor også have den virkning, at kontanter de facto ikke omsættes til deres pålydende værdi. Dette lægges også til grund af Betalingsrådet.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ville opkrævning af gebyrer for at betale med kontanter allerede derfor være i strid med god erhvervsskik, jf. markedsføringslovens § 4.

Forbrugerombudsmandens vurdering var også baseret på betalingslovens § 81, der sikrer retten til at betale med kontanter. Lovgiver har med bestemmelsen netop taget højde for hensynet til at nedbringe risikoen for røveri ved at tillade forretninger at afvise betaling med kontanter mellem kl. 22.00 og 06.00.