Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1997-4012/5-21

Lovgivning

  • 1

Opkrævning af fakturagebyr var rimeligt

Forbrugerombudsmanden har udtalt, at det var i orden at kræve betaling for at få udskrevet og tilsendt en særlig faktura, hvis en kunde ikke ønsker at tilmelde regningen til BetalingsService, fordi vilkåret om betaling af et mindre gebyr tydeligt var meddelt til kunderne.

To teleselskaber meddelte ved udsendelse af månedsfaktura, at for fremtiden ville det koste et gebyr på henholdsvis 10 kr. og 20 kr. i administration, hvis kunderne fortsat ønskede at få tilsendt en faktura med et indbetalingskort. Administrationsgebyret kunne dog spares, hvis kunderne tilmeldte betalinger til BetalingsService.

Et andet teleselskab havde en særlig abonnementsordning med indbygget rabat. Et vilkår for tilmeldingen var tilmelding af betalinger til BetalingsService. Hvis kunden i stedet ønskede telefonregningen udskrevet og tilsendt, kostede det 20 kr. pr. kvartal.

Forbrugerombudsmanden har tidligere udtalt, at det næppe kan anses for urimeligt at kræve et mindre gebyr svarende til udgifterne ved at få udskrevet og tilsendt en særlig faktura, hvis en kunde ikke ønsker at tilmelde regningen til BetalingsService.

I relation til to teleselskaber, der generelt indførte fakturagebyr, udtalte Forbrugerombudsmanden, at da vilkåret om betaling af et mindre gebyr tydeligt var meddelt til kunderne, var det næppe urimeligt at kræve betaling for at få udskrevet og tilsendt en særlig faktura, hvis en kunde ikke ønsker at tilmelde regningen til BetalingsService.

I relation til rabatordningen lagde Forbrugerombudsmanden vægt på, at der var tale om en særlig rabataftale, hvor omkostningerne til administration begrænses ved at kræve tilmelding til BetalingsService. Da vilkåret om betaling af gebyr tydeligt og klart fremgik af markedsføringsmaterialet, var dette heller ikke urimeligt at kræve betaling.

På den baggrund fandt Forbrugerombudsmanden ikke, at opkrævning af et mindre fakturagebyr var i strid med god markedsføringsskik. (1999-4050/5-3, 1999-4054/5-43, 1999-4054/5-45 & 1999-4054/5-77)