Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/00902

Lovgivning

  • 15

En varsling må ikke være skjult i reklame

Varsling om nye gebyrer må ikke skjules i materiale, der ligner en reklame.

Når en erhvervsdrivende varsler om indførelse af et nyt gebyr, skal dette varsles individuelt til forbrugeren, og det skal fremgå tydeligt af varslingsskrivelsen, at der er tale om indførelsen af et nyt gebyr. Dette følger af markedsføringslovens § 15, og det medfører, at oplysningerne om det nye gebyr ikke må ”skjules” i anden samtidig information fra den erhvervsdrivende, som fx en reklame eller lignende.

En udsteder af betalingskort udsendte en varsling til sine kunder, men på baggrund af varslingsskrivelsens udformning, fandt Forbrugerombudsmanden, at varslingen ikke var tilstrækkelig tydelig, idet oplysningerne om det nye gebyr var skjult i anden information.

Varslingsskrivelsen bestod af to ark, hvoraf der af det ene fremgik reklamer for Mastercard, samt at det ville blive billigere for de fleste kunder med et fast årsgebyr. Af det andet ark fremgik det, at enkelte gebyrer var ændret, og at man kunne læse mere om dette via et link. 

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for kortudstederen, at varslingen om nye gebyrer i fremtiden skulle være tydeligere, og at oplysningerne ikke måtte skjules i andet reklamemateriale fra udstederen.