Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
1998-2011/5-177

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Opkrævning af gebyr for betaling via BetalingsService

Forbrugerombudsmanden har udtalt, at det følger af almindelige aftaleretlige principper, at kreditors opkrævning af gebyrer i et løbende aftaleforhold forudsætter hjemmel i aftalen.

En forbruger havde indgået aftale med en større radio- og tv-forretning om køb af en video, som skulle afdrages over 24 måneder med en fast månedlig ydelse. Forbrugeren tilmeldte sig BetalingsService og blev herefter af forretningen opkrævet et gebyr på 4,31 kr. for hver betaling. Dette gebyr fremgik ikke af de i forbindelse med købet oprettede dokumenter, herunder gældsbrev og købekontrakt.

Forretningen oplyste, at gebyret svarede til det gebyr, som Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS) fratrak indbetalingen til forretningen ved foretagelse af en indbetalingstransaktion.

Forbrugerombudsmanden henviste til kreditaftalelovens § 14, jf. § 13, stk. 2, nr. 3, hvorefter forbrugeren skal have særskilt oplysning om omkostninger ved overførsel af penge. Endvidere udtalte Forbrugerombudsmanden, at det følger af almindelige aftaleretlige principper, at kreditors opkrævning af gebyrer i et løbende afaleforhold forudsætter hjemmel i aftalen.

Efter forhandling med forretningen meddelte denne, at der som følge af Forbrugerombudsmandens henvendelse var indføjet oplysning om det pågældende gebyr i forretningens standardvilkår. (1998-4012/5-21)

Se endvidere omtalen i dette afsnit af Forbrugerombudsmandens forhandling med PBS om PBS's markedsføring af BetalingsService. (1998-2011/5-177)

Juridisk Årbog 1998, side 35-36