Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/03593

Lovgivning

  • 1

Den almindelige aftalefrihed gælder som udgangspunkt for gebyrer

Med henvisning til den almindelige aftalefrihed var et rimeligt administrationsgebyr baseret på faktiske udgifter lovligt, forudsat at det kunne anses for aftalt mellem parterne.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage over, at en rejseudbyder opkrævede et administrationsgebyr, når forbrugere ved køb af flyrejser tilvalgte konkurssikring i henhold til lov om en rejsegarantifond.

Forbrugerombudsmanden henviste til, at der ikke kunne udledes noget eksplicit forbud mod sådanne gebyrer af lov om en rejsegarantifond, da der hverken i loven eller i forarbejderne til loven var taget stilling til dette spørgsmål.

Uanset at en forudsætning om, at forbrugerne ikke ville blive pålagt andre omkostninger for at opnå konkurssikring end selve bidraget til Rejsegarantifonden, kunne have været til stede hos lovgiver, fandt Forbrugerombudsmanden ikke tilstrækkelige sikre holdepunkter for at fastslå, at den almindelige aftalefrihed var blevet begrænset. Det vil sige med den virkning, at en erhvervsdrivende ikke lovligt kunne opkræve betaling hos de berørte forbrugere for den administration, der var forbundet med konkurssikringen. 

Forbrugerombudsmanden fandt det derfor ikke i strid med god markedsføringsskik, at en rejseudbyder ved salg af konkurssikring i henhold til lov om en rejsegarantifond opkrævede et administrationsgebyr, forudsat at gebyret kunne anses for aftalt mellem parterne, når der var tale om et rimeligt gebyr baseret på faktiske udgifter.