Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01485-31

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Transportomkostninger ved fjernsalg

Omkostninger til transport af varen fra den erhvervsdrivendes showroom til kundens adresse blev ikke tilbagebetalt ved fortrydelse, når forbrugeren selv havde arrangeret transporten. Det var ikke i strid med Forbrugeraftalelovens regler, men oplysningerne skulle fremhæves.

Et net-auktionsfirma havde indrettet sin virksomhed således, at firmaet kun tilbød at sende mindre varer til kunderne. Større varer, der ikke kunne sendes med post Danmark, måtte kunden selv hente – eller lade hente -  i net-auktionsfirmaets showroom. Kunden kunne også vælge selv at arrangere transporten af mindre varer. Firmaet gav kunderne oplysning om forskellige transportfirmaer, således at kunder, der ikke selv kunne hente varerne, kunne bestille et transportfirma til at forestå transporten, ligesom kunden betalte transportøren for at forestå transporten.

I de tilfælde, hvor kunderne selv hentede varen eller arrangerede transporten, blev forsendelsesomkostningerne ikke tilbagebetalt ved fortrydelse, ligesom fortrydelsesfristen løb fra varens udlevering til kunden i showroomet eller ved overdragelse til den transportør, kunden har valgt.
Da aftalerne blev indgået ved fjernkommunikation uden at parterne mødes fysisk, og da erhvervsdrivende drev et system for fjernsalg, var de pågældende auktionssalg omfattet af forbrugeraftalelovens regler.

Det følger af forbrugeraftalelovens § 21, stk. 2, at den erhvervsdrivende, når forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, skal tilbagebetale ”det modtagne”. § 21 implementerer artikel 6, stk. 2, i direktiv 97/7/EF, hvorefter leverandøren, hvor forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret skal ”tilbagebetale de beløb, som forbrugeren har indbetalt.” Forbrugerombudsmanden fandt på den baggrund, at det ikke kunne pålægges den erhvervsdrivende at betale forbrugeren udgifter, som denne selv havde afholdt til transport af varen.
Der var imidlertid tale om usædvanlige og byrdefulde vilkår, som efter Forbrugerombudsmandens opfattelse burde fremhæves for forbrugeren, inden denne bød på varen og i forbindelse med valg af transportform. Net-auktionsfirmaet ændrede på den baggrund oplysningerne i vilkårene og i bestillingsforløbet, således at det fremgik tydeligt, hvilken konsekvensen kundens valg havde.