Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/030318

Lovgivning

  • 3
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16

Oplysningspligt ved lovligt telefonsalg

Ved telefonisk henvendelse til forbrugere, skal bl.a. det kommercielle formål oplyses ved begyndelsen af samtalen. Det kommercielle formål var, at den erhvervsdrivende ville tilbyde medlemskab af en filmklub og ikke, at forbrugeren kunne købe en billig film

En række forbrugerne, der have deltaget i en undersøgelse på internettet, blev ringet op af en telefonsælger, der tilbød dem en dvd-film som tak for deltagelse i undersøgelsen. Forbrugerne modtog kort tid efter filmen og oplysning om, at de havde indgået en aftale om et abonnement.

Efter det manuskriptet telefonsælgerne anvendte, skulle sælgeren præsentere sig og oplyse, at han eller hun ringede for at tilbyde kunden en præmiere DVD-film til en pris af 49 kr. Først senere i samtalen blev forbrugeren oplyst om, at der var tale om et løbende abonnement.

Efter forbrugeraftalelovens § 11, stk. 2, skal en erhvervsdrivende ved telefonisk henvendelse til en forbruger ved begyndelsen af ethvert opkald oplyse den erhvervsdrivendes identitet, navnet på den person, der ringer op, og dennes forbindelse til den erhvervsdrivende, samt det kommercielle formål med henvendelsen. Herudover skal de i § 11, stk. 1, nævnte oplysninger gives.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det ”kommercielle formål med henvendelsen” ikke var at tilbyde en billig film, men at tilbyde et medlemskab af en filmklub. Dette skulle oplyses tydeligt lige efter oplysningen om den erhvervsdrivende mv. Forbrugerombudsmanden oplyste endvidere, at det rejste spørgsmål om vildledning, når der under samtalen blev fokuseret på, at forbrugeren kunne få en billig film, mens oplysningen om at forbrugeren samtidig indgik en abonnementsaftale og prisen for aftalen blev nedtonet.