Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/02172

Lovgivning

  • 1
  • 6

Udsendelse af e-mails med henblik på opkøb af varer

En erhvervsdrivende ønskede at udsende e-mails til advokatkontorer med henblik på køb af varer fra kontorerne eller fra konkursboer. Forbrugerombudsmanden fandt efter en konkret vurdering, at henvendelserne ikke var omfattet af markedsføringslovens § 6, når de alene angik køb af varer og ikke havde et salgsformål.

En erhvervsdrivende bad Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked om udsendelse af e-mails til en række advokatkontorer, hvori virksomheden tilbød at købe brugt it-udstyr fra konkursboer eller fra advokatkontorerne selv.

Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 6, hvorefter erhvervsdrivende ikke via elektronisk post må rette uanmodet henvendelse til en forbruger eller andre erhvervsdrivende med henblik på afsætning af varer eller tjenesteydelser.

Forbrugerombudsmanden anførte, at bestemmelsen efter sin ordlyd alene omfatter henvendelser med henblik på ”afsætning”, og at henvendelser med henblik på opkøb af varer derfor som udgangspunkt ikke er omfattet af forbuddet i § 6. Det er dog en forudsætning for lovligheden, at henvendelsen ikke samtidig har et selvstændigt salgsformål, enten af samme eller andre ydelser. Forbrugerombudsmanden oplyste i den forbindelse, at også ”branding” af en virksomheds navn eller produkter vil kunne anses for omfattet af markedsføringslovens § 6.

Forbrugerombudsmanden fandt på baggrund af en konkret vurdering, at henvendelsen i den pågældende sag ikke ville være omfattet af markedsføringslovens § 6.

Forbrugerombudsmanden anførte dog samtidig, at selvom udsendelsen af en e-mail med henblik på opkøb af varer som udgangspunkt ikke er omfattet af markedsføringslovens § 6, vil konkrete omstændigheder vedrørende udsendelsen kunne medføre, at forholdet er i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der sendes e-mails til modtagere, der direkte har frabedt sig dette, eller udsendelsen i øvrigt kan anses for chikanøs eller særligt påtrængende.