Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/04270

Lovgivning

  • Generisk

Lovpligtigt at oplyse af mailadresse ved markedsføring på nettet

En erhvervsdrivende, der markedsfører sig på internettet, skal bl.a. oplyse en e-mailadresse, som gør det muligt at kontakte den erhvervsdrivende.

Det er ikke tilstrækkeligt, at en erhvervsdrivende, der er omfattet af e-handelsloven, alene stiller en kontaktformular til rådighed på sin hjemmeside.

Ifølge lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) skal enhver fysisk eller juridisk person, som leverer en informationssamfundstjeneste (hvilket bl.a. omfatter onlinereklamering og -salg) give en række kontaktoplysninger mv., herunder den erhvervsdrivendes e-mailadresse.

Forbrugerombudsmanden blev i forbindelse med behandlingen af et andet forhold opmærksom på, at en erhvervsdrivende på sin hjemmeside ikke oplyste en e-mailadresse, men alene stillede en kontaktformular til rådighed. Forbrugeombudsmanden påtalte dette over for den erhvervsdrivende og henviste i den forbindelse til, at kravet om oplysning af en e-mailadresse følger direkte af e-handelslovens § 7, stk. 1, nr. 3.

Forbrugerombudsmanden henviste endvidere til, at en klageformular ikke på samme måde som ved afsendelse af en e-mail giver forbrugeren mulighed for at gemme en kopi af den meddelelse, forbrugeren har sendt til den erhvervsdrivende.