Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/08288 og 11/01446

Lovgivning

  • 1
  • Generisk

Virksomheder på internettet skal sørge for nemt tilgængelige kontaktoplysninger

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for en virksomhed, der leverer optagelser og annoncer i trykte og elektroniske medier, at virksomheden skal gøre det muligt for kunderne at komme i kontakt med og kommunikere med virksomheden. Virksomheden skal også tage stilling til og besvare indsigelser hurtigst muligt.

Flere erhvervsdrivende havde i en lang periode forgæves forsøgt at komme i kontakt med virksomheden for at opsige et eller flere abonnementer eller for at fremkomme med indsigelser. 

Virksomheden oplyste over for Forbrugerombudsmanden, at virksomheden tidligere har haft et betydeligt antal klager, som medførte meget lange svartider. Virksomheden oplyste også, at forretningsgangene og de generelle leveringsbetingelser er ændret pr. 1. oktober 2010.  

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for virksomheden, at den som leverandør af online tjenester har en generel oplysningspligt jf. e- handelslovens § 7. Det fremgår af lovens § 7, stk. 1, pkt. 3, at virksomheden skal oplyse e-post-adresse og eventuelt postadresse og andre oplysninger om tjenesteyderen, som gør det muligt for en tjenestemodtager at kontakte og kommunikere med tjenesteyderen. 

Forbrugerombudsmanden indskærpede også over for virksomheden, at det er god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, at en erhvervsdrivende, når der kommer indsigelser fra en kunde, hurtigst muligt tager stilling til indsigelserne og giver et begrundet svar i forhold til samtlige indsigelser.