Sag

Opdateret


08/08137

  • Generisk
  • 1

God markedsførsingsskik når en hjemmeside er rettet mod andre lande

En dansk erhvervsdrivende, der handler med forbrugere bosiddende i andre EU/EØS-lande, skal overholde de danske civilretlige regler samt eventuelle andre og strengere civilretlige regler i forbrugerens hjemland.

En erhvervsdrivende, der ønskede at starte en webshop med salg til kunder i hele verden, ønskede forbrugerombudsmandens vurdering af, om den erhvervsdrivende ville være forpligtet til at give sine kunder 14 dages fortrydelsesret.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at såfremt en erhvervsdrivende benytter sig af aftalevilkår, som er i strid med de civilretlige forbrugerbeskyttelsesregler, vil der foreligge en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Når en erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark, via en webshop markedsfører sig over for forbrugere bosiddende i et EU/EØS-land, skal den erhvervsdrivende overholde reglerne i den danske markedsføringslov, herunder lovens § 1 om god markedsføringsskik. Den erhvervsdrivende vil derfor også skulle overholde de gældende civilretlige regler, herunder reglerne om fortrydelsesret mv.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at det vil være bedst stemmende med god markedsføringsskik, at en erhvervsdrivende, der er bosiddende i Danmark, men handler med en forbruger i et andet land, også i disse situationer overholder de danske civilretlige forbrugerbeskyttelsesregler. Dette gælder i hvert fald i de situationer, hvor forbrugeren befinder sig i et andet EU/EØS-land.

Den erhvervsdrivende vil endvidere skulle overholde eventuelle andre og strengere civilretlige forbrugerbeskyttelsesregler i det land, hvor forbrugeren er bosiddende, idet der i modsat fald vil foreligge en overtrædelse af § 1 i den danske markedsføringslov.