Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/03509

Lovgivning

  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Fradrag for fremsendelsesomkostninger ved delvis fortrydelse af køb

En erhvervsdrivende kan ikke modregne fremsendelsesomkostninger i det beløb, kunden skal have tilbagebetalt, når kunden fortryder en del af et køb, selvom betingelsen for at få varerne leveret uden omkostninger ikke længere er opfyldt.

En e-handelsvirksomhed rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden og oplyste, at virksomheden ikke opkræver fragtomkostninger af kunder, der køber varer for et samlet beløb, der overstiger 1.000 kr. Virksomheden ønskede oplyst, om det er lovligt at fratrække 67 kr., når en kunde udnytter fortrydelsesretten vedrørende en del af det bestilte. Virksomheden ville anvende et vilkår, der har følgende ordlyd:

”Hvis du har handlet fragtfrit og fortryder en dele af dit køb, vil din returbetaling blive fratrukket den oprindelige fragtomkostning på 67 kr.”
 
Forbrugerombudsmanden udtalte, at det fremgår af forbrugeraftalelovens § 21, stk. 2, at den erhvervsdrivende, når kunden gør brug af fortrydelsesretten, skal tilbagebetale "det modtagne". Dvs. at virksomheden skal tilbagebetale det beløb, kunden har betalt for den vare, han eller hun har fortrudt købet af.
 
Det fremgår endvidere af § 21, stk. 1, at den erhvervsdrivende ikke kan gøre krav gældende mod forbrugeren i henhold til aftalen, hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret.
 
I forarbejderne til bestemmelsen, jf. FT 1999-2000 tillæg A, side 5962, er det anført, at den erhvervsdrivende ikke kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for forbrugeren, når denne udnytter sin fortrydelsesret.
 
Forbrugeraftalelovens § 21 gennemfører bl.a. fjernsalgsdirektivets (direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) artikel 6. Loven skal fortolkes i overensstemmelse med direktivet. Det fremgår af fjernsalgsdirektivet, at en forbruger ikke kan pålægges at betale bod, når denne udnytter sin fortrydelsesret, og at de eneste omkostninger en forbruger, der udnytter sin fortrydelsesret, kan pålægges at betale, er de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen.
 
Forbrugerombudsmanden udtalte, at det på baggrund af lovens ordlyd, forarbejderne og fjernsalgsdirektivet er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et vilkår, hvorefter en forbruger, der fortryder en del af et køb, pålægges at betale et beløb ud over omkostningerne til varens tilbagesendelse, er i strid med forbrugeraftalelovens ufravigelige regler.