Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00483

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Fortrydelsesret på øreauktioner

Forbrugerombudsmanden fik gennem sit internationale samarbejde standset en øreauktionsudbyder i at overtræde fortrydelsesreglerne over for danske forbrugere. Overtrædelsen bestod i, at udbyderen i de generelle vilkår indhentede et samtykke til fortrydelsesrettens ophør på købet af retten til at afgive bud.

En øreauktionsudbyder på Cypern overholdte ikke fortrydelsesreglerne på købet af retten til at afgive bud over for de danske brugere, og da der er tale om en EU-regel, anmodede Forbrugerombudsmanden de cypriotiske myndigheder om at gribe ind over for overtrædelsen.

Brugeren af den pågældende øreauktionen skulle oprette en brugerprofil og herigennem acceptere nogle generelle vilkår for at benytte hjemmesiden. Af disse vilkår fremgik det, at der ikke var fortrydelsesret på købet af retten til at afgive bud, og denne fremgangsmåde er i strid med fortrydelsesreglerne, idet et sådan køb kan anses som en tjenesteydelse, hvor forbrugeren har fortrydelsesret, medmindre der er givet konkret samtykke til fortrydelsesrettens ophør.

Et samtykke er en form for viljestilkendegivelse, og da dette forudsætter en aktiv handling, er det ikke tilstrækkeligt at lade forbrugeren give afkald på fortrydelsesretten ved en accept af de generelle vilkår.

Forbrugerombudsmandens henvendelse til de cypriotiske myndigheder medførte, at udbyderen er blevet politianmeldt på Cypern, og efterfølgende er hjemmesiden blevet lukket.