Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08780

Lovgivning

  • 17 22
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Planter kan ikke generelt undtages fra forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret

Fjernsalg af planter kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke generelt undtages fra forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved fjernsalg.

En erhvervsdrivende rettede henvendelse til Forbrugerombudsmanden for at spørge, om de lovligt kunne fravige forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret ved salg på nettet af rosenplanter, blomsterløg, rullegræs og hækplanter.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det må bero på en konkret vurdering af, hvorvidt der er tale om salg af varer, hvor det er åbenbart, at udplantning vil medføre, at plantens salgsværdi forringes.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det efter hans opfattelse ikke altid vil være tilfældet. Fortrydelsesretten kan derfor ikke generelt fraviges efter forbrugeraftaleloven § 20, stk. 3, nr. 1 ved fjernsalg af planter. Det er dog en betingelse, at planterne ved fortrydelse af købet tilbageleveres til den erhvervsdrivende i væsentlig samme stand og mængde, jf. lovens § 20, stk. 1.