Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03912

Lovgivning

  • 1
  • 6

Det var i orden at belønne personer med 15 % rabat for at modtage elektronisk markedsføring

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ikke var i strid med god markedsføringsskik at belønne personer med 15 % rabat på fremtidige køb for at give samtykke til at modtage markedsføring pr. mail. Dog under forudsætning af, at samtykket kunne tilbagekaldes straks efter, uden at allerede modtagne rabatter blev trukket tilbage.

En erhvervsdrivende havde en kundeklub, hvor forbrugere ved indmeldelse opnåede 15 % rabat på fremtidige køb. Det var en betingelse for at være medlem, at forbrugeren accepterede at modtage e-mails og/eller sms’er fra den pågældende erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende ønskede at få oplyst, om denne fremgangsmåde var i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Forbrugerombudsmanden oplyste, at det fremgår af hans SPAM-vejledning, at der ikke er noget i vejen for at belønne en person med et gavekort eller lignende for at give samtykke til markedsføring. Samtykket skal dog kunne kaldes tilbage straks efter, uden at belønningen kan trækkes tilbage, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 6, der har følgende ordlyd:

”Der må ikke kræves betaling for at modtage eller notere meddelelser om, at en anmodning efter stk. 1 tilbagekaldes, eller at henvendelser som nævnt i stk. 3 frabedes.”

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var hans umiddelbare opfattelse, at det ikke var i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 6, eller § 1 om god markedsføringsskik, at den erhvervsdrivende belønnede personer med 15 % rabat for at modtage elektronisk markedsføring under forudsætning af, at samtykket kunne trækkes tilbage straks efter, uden at allerede modtagne rabatter blev trukket tilbage.