Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/09253

Lovgivning

  • 6

Accept af rejsebetingelser var samtidig et samtykke til at modtage markedsføring

Ved bestilling af en rejse, skulle forbrugeren acceptere rejseselskabets rejsebetingelser for at bestille en rejse. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det ikke var klart for forbrugerne, at de samtidig gav samtykke til at modtage markedsføring.

Ønskede en forbruger at bestille en rejse på et rejseselskabs hjemmeside, skulle pågældende acceptere denne tekst:

"Ja, jeg accepterer [X’s] rejsebetingelser og at [X] behandler og videregiver mine personoplysninger til vores samarbejdspartnere – læs mere: Rejsebetingelser”

Klikkede man på teksten ”Rejsebetingelser”, fik man valgmuligheden mellem 14 punkter – bl.a. punkt 9 med teksten ”Personoplysninger”. Klikkede man på punkt 9, stod der et stykke nede i teksten, at kundens oplysninger ville kunne benyttes i markedsføringsmæssige sammenhænge.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at man ikke ved at acceptere teksten gav samtykke til at modtage markedsføring pr. e-mail.

Det pågældende samtykke var derfor hverken informeret eller tilstrækkelig konkretiseret, og det var derfor i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 1, at udsende markedsføring pr. e-mail med henvisning til den ovenfor nævnte tekst.