Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11130/5-42

Lovgivning

  • 1
  • 16
  • 22

Telias vennehvervningskoncept

Et teleselskab belønnede i et markedsføringstiltag eksisterende kunder for at hverve nye kunder. Forbrugerombudsmanden udtalte, at sådanne koncepter efter hans opfattelse er i strid med god markedsføringsskik, hvis børn og unge opfordres til at udføre salgsarbejde.

Forbrugerombudsmanden har afsluttet en sag vedrørende et vennehverningskoncept, som Telia Mobile har markedsført.

Konceptet var opbygget således, at en Telia Xpress-abonnent fik 20 kr. i rabat om måneden på sit abonnement pr. ny kunde, abonnenten kunne hverve. Hvis han eller hun hvervede 6 kunder var abonnementet gratis. Konceptet blev blandt andet markedsført direkte via sms til telefonen, som i mange tilfælde var udleveret til børn og unge under 18 år af forældrene.

Forbrugerombudsmanden mener at sådan nogle koncepter er i strid med god markedsføringsskik, fordi børn og unge bliver brugt til at foretage salgsarbejde.

Telia Mobile afgav efter forhandlinger med Forbrugerombudsmanden et tilsagn, hvor de lovede at stoppe markedsføringen af konceptet i sin nuværende form.

Tilsagnet af 15. december 2004

15. december 2004

Sag 11130/5-42

TILSAGN
Telia Mobile, filial af TeliaSonera Mobile Networks AB, Sverige giver hermed tilsagn om ikke fremover, i selskabets markedsføringsmateriale, som udsendes via sms, internettet og i brochurer eller på anden måde, at opfordre børn og unge under 18 år til at udføre salgsarbejde, som det er sket i Telia Xpress-konceptet, uden at selskabet har indhentet samtykke fra eller informeret forældrene om salgsarbejdet,idet denne fremgangsmåde er i strid med god markedsføringsskik jf. markedsføringslovens § 1.

Selskabet deler Forbrugerombudsmandens opfattelse af, at markedsføringsmaterialet i hele sin udformning og præsentation kan opfattes som rettet mod børn og unge under 18 år.

Selskabet indestår for, at markedsføringsmateriale i strid med ovennævnte tilsagn fjernes fra selskabets hjemmeside og forhandlere inden  8 dage fra dato. Derudover ophører konceptet hurtigst muligt.

Dato: 15. december 2004

______________________________________________
Direktør Jens Ottosen-Støtt for
Telia Mobile, filial af TeliaSonera Mobile Networks AB, Sverige, CVR 19797945

Tilsidesættes dette tilsagn, kan Forbrugerombudsmanden meddele de nødvendige påbud for at sikre tilsagnets overholdelse, jf. markedsføringslovens § 16, stk. 2.

Tilsidesættelse af påbud meddelt af Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringslovens § 16, stk. 2, kan straffes med bøde, jf. markedsføringslovens § 22, stk. 1.