Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11130/5-11

Lovgivning

  • 1

Uddeling af legetøj på skoler

Forbrugerombudsmanden fandt i en sag om en virksomheds uddeling af legetøj på skoler til elever, at dette var i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringslovens § 1.