Afgørelse

Sagsnummer
19/03372

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10
  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4

Bøde til energiselskab for gentagne ulovlige opkald

Et energiselskab blev to gange politianmeldt for at have rettet uanmodet telefonisk henvendelse til hhv. 14 og 37 forbrugere samt til to erhvervsdrivende personer på Robinsonlisten. Sagerne blev afgjort med, at energiselskabet vedtog en udenretlig bøde på 400.000 kr.

Energiselskabet havde rettet henvendelse til størstedelen af forbrugerne på baggrund af såkaldte leads, der indeholdt data om forbrugeren og et samtykke fra forbrugeren til telefonisk markedsføring fra energiselskabet. Forbrugerne skulle have givet samtykket til telefonisk markedsføring fra energiselskabet ved at deltage i konkurrence på internettet afholdt af en leadvirksomhed. Energiselskabet havde købt leads fra flere forskellige leadvirksomheder, og nogle af leadene havde energiselskabet købt gennem en såkaldt leadmægler, der fungerer som en mellemmand.

Forbrugerne afviste at have deltaget i konkurrencerne og derved givet samtykke til at blive ringet op af energiselskabet. Flere af forbrugerne oplyste også, at dataene i leadene om dem var gammel data om dem.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at de telefoniske henvendelser til forbrugerne var uanmodede i strid med forbrugeraftalelovens § 4.

Energiselskabet havde også ringet uanmodet til to indehavere af enkeltmandsvirksomheder på Robinsonlisten i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 4.

Sagerne blev afsluttet med, at energiselskabet vedtog en udenretlig bøde på 400.000 kr. for de ulovlige henvendelser.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte også flere af leadvirksomhederne og leadmæglerne for deres medvirken til det ulovlige telefonsalg. Sagerne mod disse virksomheder er endnu ikke afgjort.