Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2007-1149/5-247

Lovgivning

  • 1

Opfordring til korrekturlæsning

Virksomheder modtog breve fra et internetregister i Tyskland. Brevene var en sammenblanding af en opfordring til korrekturlæsning og et tilbud om annoncetegning. Tilbuddet om annoncetegning kunne utvivlsomt overses, og Forbrugerombudsmanden rådede danske erhvervsdrivende til at se sig godt for.

Forbrugerombudsmanden fik i september måned 2007 en række henvendelser fra virksomheder og offentlige institutioner, der havde fået brev fra et internetregister med hjemsted i Tyskland.

De enkelte breve indeholdt oplysning om den konkrete virksomheds web-adresse og branche. Virksomheden blev i brevet opfordret til at rette forkerte oplysninger til og sende dem til registeret. Men der blev også givet mulighed for at tegne en ”betalingsannonce”. Dette blev nærmere beskrevet sidst i brevet. Det blev oplyst, at tegning af annonce var sket, når virksomheden tilbagesendte brevet i underskrevet stand. Prisen for en annonce var 7000 kr. pr. år med en bindingsperiode på 3 år.

Brevet var således en sammenblanding af en opfordring til korrekturlæsning og et tilbud om annoncetegning. Tilbuddet om annoncetegning kunne utvivlsomt overses, hvis brevet ikke blev nærlæst – med det resultat, at en virksomhed kunne komme til at underskrive et tilbud, som den ikke ønskede.

Efter behandling af sagen vurderede Forbrugerombudsmanden, at han ikke på det foreliggende grundlag kunne gribe ind over for det tyske internetfirma. Men i et nyhedsbrev rådede Forbrugerombudsmanden danske erhvervsdrivende til at se sig godt for. Han opfordrede virksomhederne til at gå tilbud om fx korrekturlæsning og annoncer efter i sømmene og vurdere, hvorvidt de reelt har behov for den pågældende service, om de ønsker at være bundet af aftalen i flere år, og om den markedsførte service står mål med udgiften. Under alle omstændigheder bør en virksomhed ikke skrive under på noget, den ikke er sikker på.

Forbrugerombudsmanden oplyste også, at det ikke er udelukket, at erhvervsdrivende, der har indgået en sådan eller lignende aftaler efter omstændighederne kan komme ud af aftalen igen, hvis der foreligger svig ved aftaleindgåelsen, eller der senere foretages aggressive henvendelser mv. med henblik på fx at udvide de økonomiske forpligtelser i strid med god markedsføringsskik.