Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2003-11130/5-14 og 2003-11130/5-15

Lovgivning

  • 1

Rejsebureauers salg af ungdomsrejser (1)

Forbrugerombudsmanden udtalte, at ungdomsrejsebureauer må drage omsorg for, at markedsføringen og rejsekonceptet bliver udarbejdet med behørig social ansvarsfølelse og under hensyntagen til, at kunderne er unge mennesker. Anledningen var avisomtale om druk, stoffer, hærværk og tilskadekomst på destinationerne.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på et par artikler i en avis om unges fester på et feriemål i Spanien. I avisen blev det beskrevet, hvorledes de unge indtager store mængder af alkohol på feriestederne. Festerne og de forskellige arrangementer, som i avisen blev betegnet som ”drukorgier”, er et led i rejsekonceptet, som bliver arrangeret af et rejsebureau. Avisen skrev også, at det er ”legende let” at få adgang til euforiserende stoffer, at flere unge kommer til skade og må på hospitalet, og at der er eksempler på, at unge smadrer inventar og på, at unge bliver smidt ud af deres hotel.

I anledningen af artiklen henvendte Forbrugerombudsmanden sig til to rejsebureauer, som arrangerer ungdomsrejser, og bad om en redegørelse for bureauernes rejsekoncept til unge, herunder for hvilke forholdsregler bureauerne foretager for at hindre de unge i at komme ud i alvorlige problemer.

Det fremgik af bureauernes redegørelse, at de tager deres ansvar alvorligt, og at de løbende foretager en række forholdsregler, der skal give de unge tryghed på ferien, fx ved guidernes tilstedeværelse, i form af information til de unge og deres forældre før rejsen og i form af information til de unge på feriestedet.

Forbrugerombudsmanden har taget redegørelserne til efterretning. Samtidig meddelte Forbrugerombudsmanden rejsebureauerne, at han gik ud fra, at bureauerne vil drage omsorg for, at markedsføringen og rejsekonceptet til unge mennesker til stadighed bliver udarbejdet med behørig social ansvarsfølelse og under hensyntagen til, at kunderne er unge mennesker, der er sårbare, let påvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Forbrugerombudsmanden henviste i det hele til markedsføringslovens § 1, hvorefter erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik samt Forbrugerombudsmandens vejledning "Børn, unge og markedsføring".

Forbrugerombudsmanden henvendte sig i 2001 til de samme to rejsebureauer om markedsføring af ungdomsrejser i kataloger mv. Sagerne er omtalt i Juridisk Årbog 2001, afsnit 2.1.9.1.

Fra Forbrugerjura 2003