Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2006-1111/5-15

Lovgivning

  • 1

Uetisk at opfordre til druk i markedsføringen

Opskrifter på VM i fodbold uden tømmermænd og fede fester. Det var hvad virksomheden bag Nopal Party Cactus serverede for forbrugerne i markedsføringen af anti-tømmermandsproduktet. Efter Forbrugerombudsmandens indgriben tog selskabet markedsføringen op til en kritisk gennemgang.

Forbrugerombudsmanden har udtalt i sagen, at det er uetisk at opfordre til druk i markedsføringen.

At virksomheden normalt gengiver Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkoholindtagelse i markedsføringen er ikke tilstrækkeligt, da opskrifterne er bygget op omkring formuleringen: ”så du kan drikke mere”.

Virksomheden har oplyst at den på baggrund af sagen vil tage markedsføringen af Nopal Party Cactus op til en kritisk gennemgang.

Forbrugerombudsmandens brev i sagen

Den Sunde Linie A/S
Vestre Havnevej 9
5400 Bogense

4. oktober 2006
Sag 1111/5-15 MLH/MLH

Vedrørende annonce for produktet Nopal Party Cactus Vi har modtaget Deres bemærkninger af 28. juli 2006.

De oplyser, at De ikke mener, at De overtræder markedsføringslovens § 1, i forbindelse med markedsføringen af Nopal Party Cactus, idet De ikke opfordrer eller tilskynder nogen til at indtage alkohol.

De har anført, at teksten i reklamen blot slår fast, at det ikke er unormalt, at man drikker øl, mens man ser fodbold. Derudover oplyser De, at De normalt altid gør opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger for indtagelse af alkohol bør overholdes. De har beklaget, at denne oplysning af en eller anden grund ikke er kommet med på denne plakat. Vi tager dette til efterretning.

Afsluttende oplyser De, at De på baggrund af sagen vil tage markedsføringen af Nopal op til en kritisk gennemgang, så De i fremtiden undgår tilsvarende sager.  Vi har taget ovennævnte til efterretning. Samtidig skal vi fastholde vores opfattelse af den omhandlede markedsføring i overensstemmelse med vores brev af 7. juli 2006.

Vi har efterfølgende på Deres hjemmeside: www.DenSundeLinie.dk. konstateret, at der på hjemmesiden under et link: ”Opskrift på en fed fest” er anført følgende: Gå eller cykel til festen – det er godt med frisk luft, og man bliver dejlig sulten og tørstig, så du kan drikke mere. Sørg for at spise godt – især hvis maden er god og andre betaler – så du kan drikke mere. Snup evt. et glas vand ind imellem – det renser, og du kan holde ud længere. Dans alt hvad du kan – motion er sundt – og giver en dejlig naturlig tørst. Har du scoret, er der jo ingen grund til at fortsætte festen, til den slutter, og du ikke kan drikke mere, men husk de 3 Nopal kapsler. Ellers slutter festen, når du ikke kan drikke mere - eller der ikke er mere at drikke. Husk de 3 Nopal-kapsler inden du sover – så er du frisk til en ny dag i morgen – og måske til en ny fest. Sundhedsstyrelsens råd om indtagelse af alkohol bør ikke overskrides.

Det kan konstateres, at De giver adskillige råd til, hvordan man kan opnå at kunne drikke mere, hvilket således ifølge markedsføringens budskab må forudsættes at være vigtigt for at have en ”fed fest”. Teksten er således bygget op omkring formuleringerne: ”så du kan drikke mere” og ”når du ikke kan drikke mere”. Vi finder det uforsvarligt og uetisk, at der i forbindelse med markedsføringen af produktet opfordres til, at man gør alt, hvad man kan for at kunne drikke mere. Ligeledes finder vi det uetisk, at man forudsætter, at en fed fest kræver, at man drikker meget og hele tiden.

Det forhold, at De har medtaget Sundhedsstyrelsens råd om indtagelse af alkohol i petit, ændrer ikke på ovennævnte tekst, som direkte og indirekte indeholder en opfordring til at drikke mere alkohol. Vi skal henstille til, at De ophører med at anvende den pågældende tekst på Deres hjemmeside samt andre steder, hvor den kunne forekomme.

Vi har set eksempler på, at den samme tekst er trykt på vareprøver af produktet. Det skal oplyses, at en lignende tekst med samme budskab ligeledes vil blive anset for uetisk. Det skal oplyses, at nærværende skrivelse vil blive lagt på vores hjemmeside i den nærmeste fremtid.

Med venlig hilsen

På Forbrugerombudsmandens vegne

Mette Hartvig Johnsson
Fuldmægtig, cand.jur.