Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
2005-1100/5-481

Lovgivning

  • 1
  • 8

Alkoholprodukter må ikke ligne slik

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Alkoholpolitisk Landsråd over alkoholprodukterne ”Spunk Vodka Shots”, ”Skildpadde Rum Shots” og ”Ga-Jol with Vodka”, idet Landsrådet fandt det problematisk, at alkoholprodukterne i navn og udformning lignede slik, som børn kender og spiser.

Forbrugerombudsmanden tog sagen op overfor Toms Gruppen A/S, der har givet licens til de tre alkoholprodukters navn og emballage, og overfor producenten ”Nortlander A/S.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at markedsføringen af de tre alkoholholdige produkter i emballager og med navne, der associerer til slik, var i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1.

Forbrugerombudsmanden henviste blandt andet til, at der er en betydelig signalværdi i, at emballagen for alkoholholdige produkter er udformet og/eller har et navn, der associerer til slik. Den gør alkoholholdige drikkevarer til noget harmløst og rart, ”noget der slet ikke er så farligt, og som ikke smager grimt”. Det er signaler, der næppe harmonerer med intentionerne om gode alkoholvaner, herunder at børn og unge ikke skal drikke alkohol.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens vejledning ”Børn, unge og markedsføring”, at erhvervsdrivende i deres markedsføring må tage særlig hensyn til børn og unge, der er nemt påvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Det gælder ikke alene når markedsføringen retter sig mod børn og unge, men også når der er tale om et produkt, der er rettet mod voksne, og hvor produktet, der bliver markedsført, har børn og unges interesse og bevågenhed som fx alkoholholdige produkter, der ligner slik. Også her må erhvervsdrivende overveje, om markedsføringen, herunder det medie markedsføringen finder sted i, er forsvarlig i forhold til børn og unge, og om der er anledning til, at der skal tages særlige hensyn til denne gruppe sårbare forbrugere.

Det fremgår endvidere af vejledningens punkt 5.6., at markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, uanset hvilken form den antager, ikke bør rette sig mod børn og unge.

Toms Gruppen A/S og Nortlander A/S har som konsekvens af sagen foretaget en række tiltag til at eliminere risikoen for sammenblanding af slik og alkoholholdige drikkevarer.

På denne baggrund har Forbrugerombudsmanden afsluttet sagen.