Afgørelse

Sagsnummer
20/06912

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende

Rejseselskab skulle tilbagebetale penge for aflyste rejser

Efter anmodning fra Forbrugerombudsmanden tilbagebetalte et rejseselskab pengene til kunder, der havde fået deres rejser aflyst pga. CO-VID-19.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager vedrørende et rejseselskabs håndtering af aflyste rejser pga. COVID-19.

Rejseselskabet havde tilbudt tilgodebeviser på den aflystes rejses værdi uden at oplyse kunder om muligheden for at tilbagebetalt pengene. I flere tilfælde havde rejseselskabet afvist at tilbagebetale pengene til forbrugerne. Det vurderede Forbrugerombudsmanden var i strid med tilbagebetalingsforpligtelsen efter lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer.

Rejseselskabet meddelte herefter, at de ville tilbagebetale pengene til samtlige kunder, der havde ret til at få tilbagebetalt deres penge. Forbrugerombudsmanden afsluttede dermed sagen.