Afgørelse

Sagsnummer
22/02059

Lovgivning

  • 5
  • 6
  • 13
  • 20

Producent af byggematerialer kunne ikke dokumentere udsagn om klima-, miljø og bæredygtighed i markedsføringen

Det var i strid med vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5, 6 og 20, at en producent af byggematerialer markedsførte sine produkter med klima-, miljø- og bæredygtighedsudsagn uden at kunne dokumentere disse, hvilket er et krav efter markedsføringslovens § 13.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en konkurrent over en virksomheds markedsføring af sine produkter som blandt andet ”miljøvenlige”, ”gode mod miljøet” og ”bæredygtige”. Videre markedsførte virksomheden produkterne med udsagn om, at de havde et halvt så stort CO2-aftryk som konkurrerende produkter.

Markedsføringen var henvendt til både forbrugere og andre erhvervsdrivende.

Virksomheden oplyste, at markedsføringen var dokumenteret ved Byggeriets Materialepyramide, som blandt andet viste, at virksomhedens produkter udledte 91,2 kg. CO2e pr. m3, mens konkurrerende produkter udledte 169,6 kg. CO2e pr. m3. Virksomheden havde også selv fået udarbejdet en bæredygtighedsevaluering af produkterne.

Forbrugerombudsmanden kunne dog konstatere, at tallene i Byggeriets Materialepyramide om virksomhedens produkters miljøpåvirkning, herunder CO2e-udslippet, havde ændret sig flere gange inden for en kortere periode, og at det således også havde fremgået af Byggeriets Materialepyramide, at virksomhedens produkter udledte 322,2 kg. CO2e pr. m3., mens konkurrerende produkter udledte 93,6 kg. CO2e pr. m3. På tidspunktet for Forbrugerombudsmandens vurdering fremgik det af Byggeriets Materialepyramide, at virksomhedens produkter udledte -36,6 kg. CO2e pr. m3., mens konkurrerende produkter udledte 93,6 kg. CO2e pr. m3.

Forbrugerombudsmanden vurderede på denne baggrund, at virksomheden ikke – idet det ikke er tilstrækkeligt at sandsynliggøre et udsagn – havde dokumenteret sine klima-, miljø- og bæredygtighedsudsagn.

Markedsføringen var derfor i strid med både dokumentationskravet i markedsføringslovens § 13 samt vildledningsforbuddet i markedsføringslovens §§ 5, 6 og 20.

Forbrugerombudsmanden lagde også vægt på, at virksomheder bør være påpasselige med at benytte Byggeriets Materialepyramide til at sige noget entydigt om byggematerialers bæredygtighed, at Byggeriets Materialepyramide derfor ikke bør anvendes i forhold til markedsføringsudsagn, samt at Byggeriets Materialepyramide ikke inddrager hele byggematerialernes miljøpåvirkning i et livscyklusperspektiv.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav, at virksomheden var ansvarlig for de udsagn, virksomheden havde anvendt på deres egne platforme, ligesom virksomheden var ansvarlig for udsagn, der fremgik af to andre hjemmesider, som solgte virksomhedens produkter, idet udsagnene var baseret på eller havde sammenhæng med de udsagn, som virksomheden anvendte på egne platforme.