Afgørelse

Sagsnummer
21/01897

Lovgivning

  • 10

Orientering om hjemmeside til aflæsning af elforbrug var ikke omfattet af spamforbuddet

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ikke var omfattet af spamforbuddet, hvis et elselskab via mail orienterede deres kunder om, at kunderne kunne følge deres elforbrug på en hjemmeside. Eleselskabet kunne derfor lovligt sende mailen, selvom kunderne ikke havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra elselskabet.

Et elselskab anmodede Forbrugerombudsmanden om at vurdere, om de måtte orientere kunder i løbende aftaleforhold om, at kunderne kunne aflæse deres elforbrug på en hjemmeside. Elselskabet ønskede at sende orienteringen, da de for nyligt havde lukket deres app, og det derfor fremover kun var muligt at aflæse ens elforbrug på hjemmesiden.

Hverken mailen eller siden, der ville blive linket til i orienteringen, indeholdte mulighed for køb af tillægsydelser eller markedsføring af elselskabet. Forbrugerombudsmanden vurderede, at orienteringen ikke ville ske med henblik på at få elselskabets kunder til at købe tillægsydelser.

Da henvendelsen derfor ikke havde til formål at få kunderne til at erhverve yderligere produkter, men alene at orientere om en tjeneste, som allerede var inkluderet i forbrugerens abonnement, som gav kunderne mulighed for at følge med i deres elforbrug, vurderede Forbrugerombudsmanden, at henvendelsen ikke ville blive sendt med henblik på markedsføring.

Det ville derfor ikke være i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, hvis elselskabet sendte orienteringen via mail til kunder, der ikke havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra elselskabet.

 

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomheden produkter som udgangspunkt er markedsføring.

Hvis en henvendelse er en servicemeddelelse, er det derimod ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Servicemeddelelser er navnlig relevante i løbende kundeforhold.