Afgørelse

Sagsnummer
20/09493

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Indskærpelse for vildledende udsagn selvom udsagnet var faktuelt korrekt

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for en tatovørforretning, at et udsagn om, at Sikkerhedsstyrelsen kontrollerede tatovørforretningens klinikker, var vildledende, uanset at udsagnet var faktuelt korrekt, da alle registrerede tatoveringssteder kontrolleres af Sikkerhedsstyrelsen.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen om en tatovørforretnings markedsføring i et radiospot. Tatovørforretningen havde blandt andet markedsført sig med følgende udsagn: ”[…] alle vores klinikker kontrollers af Sikkerhedsstyrelsen. Besøgt trygt din lokale [tatovørforretning]”.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at tatovørforretningen ved at anvende udsagnet havde givet forbrugerne indtryk af, at det var særegent for denne at tatovørforretnings klinikker, at de blev kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen, og at dette kunne få nogle forbrugere til at vælge denne tatovørforretning frem for andre tatovørforretninger. Da alle registrerede tatoveringssteder imidlertid kontrolleres af Sikkerhedsstyrelsen, var det Forbrugerombudsmandens vurdering, at udsagnet var vildledende, uanset at det var faktuelt korrekt. 

Forbrugerombudsmanden indskærpede derfor reglerne om vildledning over for tatovørforretningen, jf. markedsføringslovens § 5.