Afgørelse

Sagsnummer
21/09303, 21/09304, 21/09353 og 21/09416

Lovgivning

  • Kreditaftaleloven

Ensidige ændringsklausuler i låneaftaler var ugyldige

Fire lånevirksomheders lånevilkår var i strid med kreditaftaleloven, da vilkårene indeholdt klausuler om, at lånevirksomhederne ensidigt kunne foretage ændringer af lånets pris