Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/08446

Lovgivning

  • Generisk

Begrebet "nærstående" i lov om juridisk rådgivning § 2, stk. 7

Forbrugerombudsmanden har i en konkret sag udtalt, at en juridisk person efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke i sig selv kan anses for omfattet af begrebet ”nærstående” i § 2, stk. 7, i lov om juridisk rådgivning.

Forbrugerombudsmanden understregede dog samtidig, at der på trods heraf vil kunne forekomme situationer, hvor den juridiske rådgivning, der ydes til en juridisk person, kan anses for omfattet af lovens § 2, stk. 7. Dette vil således være tilfældet, såfremt den juridiske rådgivning, der ydes for den juridiske person, knytter sig til en sag, hvis udfald vil kunne have særlig personlig eller økonomisk betydning for rådgiveren selv eller dennes nærstående.