Afgørelse

Sagsnummer
18/04472

Lovgivning

  • Lov om juridisk raadgivning

Aftale om gældsrådgivning var indgået i strid med god skik for juridisk rådgivning

Det var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god skik for juridisk rådgivning, at en gældsrådgiver ikke oplyste, at størstedelen af forbrugerens acontobetalinger i en given periode måtte forventes at gå til betaling af rådgiverens honorar, ikke til at afdrage på forbrugerens gæld.