Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/00715

Lovgivning

  • Lov om finansiel virksomhed

Bank gav kompensation i sager angående investering i risikable virksomhedsobligationer indenfor rammerne af formueplejeaftaler

I 2013 indgik Forbrugerombudsmanden og et pengeinstitut forlig i en sag, der vedrørte en stor gruppe kunder, som havde formueplejeaftaler med lav eller moderat lav risiko, og som havde tabt penge på, at banken havde investeret deres midler i Scandinotes og Kalvebod obligationer. Forliget indebar, at de berørte kunder fik tilbudt en kompensation, der dækkede 80 % af deres tab.