Afgørelse

Sagsnummer
20/15128

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 96

Vouchers udstedt i forbindelse med flyaflysninger skulle udbetales

Skandinavisk flyselskab skulle udbetale pengene på vouchers/tilgodebeviser til kunder, som havde modtaget dem på grund af flyaflysninger.

Forbrugerombudsmanden modtog flere klager over et større skandinavisk flyselskab over manglende mulighed for at få tilgodebeviser udbetalt. Flyselskabet havde udstedt disse tilgodebeviser i form af såkaldte vouchers i forbindelse med flyaflysninger.

På den baggrund rettede Forbrugerombudsmanden henvendelse til flyselskabet og anmodede om selskabets bemærkninger.

Det følger af betalingslovens § 1, stk. 5, at såkaldte ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester er omfattet af lovens forbrugerbeskyttende regler, herunder blandt andet betalingslovens § 96 om udbetaling af elektroniske penge. Det afgørende for, om en tjeneste er omfattet af § 1, stk. 5, er, om tjenesten er ikke-vederlagsfri og elektroniske, og om den kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse udgjorde flyselskabets tilgodebeviser/vouchers ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester og var dermed omfattet af reglerne i betalingslovens § 96.

Det følger af betalingslovens § 96, stk. 2, jf. § 1, stk. 5, at indehavere af ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester kan anmode om at få værdien udbetalt i tjenestens gyldighedsperiode og i op til et år efter udløb.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til flyselskabet anerkendte selskabet, at de udstedte tilgodebeviser var omfattet af betalingslovens regler, og at deres kunder kunne få værdien udbetalt.

Flyselskabet udbetalte værdien på tilgodebeviser til de klagere, som Forbrugerombudsmanden havde modtaget henvendelser fra.