Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/04763

Lovgivning

  • 85

Virksomhed og loyalitets- og rabatprogram faldt udenfor betalingstjenestelovens anvendelsesområde

En erhvervsdrivende faldt uden for kategorien af udbydere omfattet af betalingstjenesteloven, ligesom virksomhedens loyalitets-/rabatprogram ikke var en betalingstjeneste omfattet af loven.

Forbrugerombudsmanden modtog en anmodning om forhåndsbesked i relation til betalingstjenestelovens § 85 fra en virksomhed, der ønskede at udbyde en ny app med et loyalitets-/rabatprogram.

Betalingstjenestelovens § 85 regulerer blandt andet, hvornår der må ske behandling af oplysninger om, hvor betalerne har anvendt deres betalingsinstrumenter, og hvad de har købt.

Forbrugerombudsmanden vurderede imidlertid, at den erhvervsdrivende som virksomhed ikke faldt ind under en af de kategorier af udbydere i betalingstjenestelovens § 2, stk. 1, der må udbyde betalingstjenester i Danmark.

Forbrugerombudsmanden vurderede endvidere, at app’en ikke muliggjorde en af de betalingstransaktioner, der er nævnt i bilag 1 til betalingstjenesteloven, og at app’en derfor ikke var omfattet af lovens anvendelsesområde som defineret i lovens § 1.