Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/08636

Lovgivning

  • 85

Tilknytning af medlemskort til en betalings-app

En erhvervsdrivende ville tilknytte medlemskort m.v. til en betaling-app. Forbrugerombudsmanden fandt, at betalingsfunktionen og medlemsfunktionen udgjorde to klart adskilte og uafhængige funktioner, og at tilknytning af medlemskort til betalings-app’en derfor ikke var omfattet af betalingstjenestelovens § 85, stk. 3.

En erhvervsdrivende ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om tilknytning af medlemskort, rabatkort m.v. til en betalings-app var lovlig. Tiltaget fungerer ved, at brugeren indtaster og opbevarer sine medlemsnumre på medlemskort/bonuskort m.v. i sin betalings-app, hvorefter medlemsnummeret videregives til den konkrete butik ved betaling med betalings-app’en. 

Betalingstjenestelovens § 85, stk. 3, nr. 1, tillader behandling af oplysninger om, hvor en betaler har anvendt sit betalingsinstrument, og hvad han har købt, når det er nødvendigt for at gennemføre en funktion, som betalerens udbyder har knyttet til betalingsinstrumentet.

Om tiltaget er omfattet af betalingstjenestelovens § 85, stk. 3, afhænger bl.a. af, om medlemsfunktionen er et accessesorium til betalingsfunktionen, eller om medlemsfunktionen udgør en klart adskilt og uafhængig funktion. Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at betalingsfunktionen og medlemsfunktionen udgjorde to klart adskilte og uafhængige funktioner. Forbrugerombudsmanden lagde navnlig vægt på, at betalingsdataene og dataene vedrørende medlemsnumrene blev behandlet i to forskellige systemer/særskilte spor, at behandlingen af medlemsfunktionen blev foretaget inden betalingsfunktionen, og at det var muligt for brugeren at fravælge at bruge medlemsfunktionen i en konkret købssituation.

Det var derfor Forbrugerombudsmandens opfattelse, at tilknytning af medlemskort til betalings-app’en ikke var omfattet af betalingstjenestelovens § 85, stk. 3.