Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/04886

Lovgivning

  • 1 46

Indehavere af taletidskort kan kræve restværdi udbetalt

Forbrugerombudsmanden gjorde teleselskab opmærksom på, at det følger af betalingstjenestelovens regler, at indehavere af taletidskort inden gyldighedsperiodens udløb og op til 1 år efter kan anmode om at få eventuel restværdi udbetalt.

Forbrugerombudsmanden blev opmærksom på, at det fremgik af et teleselskabs vilkår, at det ikke var muligt for taletidskortkunder at få eventuelt restværdi udbetalt. Forbrugerombudsmanden henviste derfor til betalingstjenestelovens § 39s, hvoraf følger, at udbydere af fx taletidskort er forpligtet til at udbetale eventuel restværdi inden gyldighedsperiodens udløb og op til 1 år efter, hvis indehaveren af taletidskortet anmoder herom.

Sagen blev afsluttet med, at teleselskabet meddelte Forbrugerombudsmanden, at det nu fremgik af deres vilkår, at deres taletidskortkunder til enhver tid kunne få eventuel restværdi udbetalt.